Hiulare

Old Swedish Dictionary - hiulare

Meaning of Old Swedish word "hiulare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hiulare
hjulmakare? ss tillnamn. hogen nielsson kalles hywlere Trolles Jb 45 - ss första led i ortnamn. störkar i hiwlarbodha RP 2: 385 (1399).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hywlere )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᚢᛚᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Back