Hof

Old Swedish Dictionary - hof

Meaning of Old Swedish word "hof" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hof
hof, hofsamhet, måtta. " gat hon ey länger hAldit sino modhe mz hofue" Bil 350. haf keysara hoof (den hofsamhet som anstår en kejsare) mz hughi: gör linare thina hardha doma ib 125. aat ok drak fore vtan hoff Fr 1127. " thu haff ther mädh mato ok hoff" Al 2963. " a thina giri är enkte hoff" ib 6916. ib 10008. RK 1: 2208. MD (S) 211. " rätzsens twang mz hofwe spara" ib 266. " thet är rät retuisa ther styris medh houe" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 20 (49, 21). JFr magha hof.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hoff.
  • hoof.
  • hooff Al 10008 ; RK 1: 2208),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back