Hof

Old Swedish Dictionary - hof

Meaning of Old Swedish word "hof" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hof Old Swedish word can mean:

hof
eg. genom byggnad inhägnad plats, gård.
hof
1) gård, hemman? hedniskt tempel, heKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgedom? i ortnamn. datum hof Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 2: 608 (1310).
hof
2) , till hofs, till hofvet. til hofua fara Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 3614. ib 191, 4777. " koma til howa" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1997. " tha konung darius hördhe thetta, sände han KLemming. 1862.">Allom sinom förKLemming. 1871--73.">STom Budh, at the skuldo til hofwa koma" KLemming. 1871--73.">ST 519 ; jFr 5. hwar skKLemming. 1862.">Al mz sith häl til howa ridha (quilibet aulizat vt eum fauor intitulizat) GO 817. " dragh leghodrängh til howq ok haff skam fore (garcio cum fuerit curio probra gerit)" ib 372. " KLemming. 1862.">Alt fotappas thz man til howa läther" ib 716. - vid hofvet. the äldre syKLemming. 1871--73.">STer til hofua KLemming. 1862.">Alt Var (hafði jafnan verit með hirðinni) Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 4735. ib 1604. KLemming. 1844.">Fl 83. " Vara til howa när kesarinno" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 1025. " war gamKLemming. 1862.">Al til houa ok wngher til KLoKLemming. 1871--73.">STher" GO 58. iach. .. wil ey thz til hoffua hörä Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 1891. ib 4025. - Fra hoVa, Från hofvet. han skilVallius. 1850--54.">Dis Fra hofua som een dare Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 1625. ib 1706.
hof
3) hof, hofhållning. riddaren. .. hKLemming. 1862.">Aldar rikt hof Bu 19 Vallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 61 (151, 67). Bil 307. " aff KLemming. 1862.">Alt thz rooff ther wi fa aff KLemming. 1862.">Alexanders hoff" KLemming. 1862.">Al 3102.
hof
4) de som viKLemming. 1871--73.">STas el. uppträda vid hofvet, konungens omgifning el. följe. ä hwar the KLemming. 1871--73.">STridha mz sit hoff (sina riddare) Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 22. de under konungen lydande KLemming. 1871--73.">STormännen. vi. .. lotom saman koma KLemming. 1862.">Alt Vart hoof KLemming. 1860.">Gr 286. - til hoVa, i krigKLemming. 1871--73.">STjenKLemming. 1871--73.">ST. lazarus war mäKLemming. 1871--73.">ST til houa (plus militiæ Vacaret) Bil 263. " bonVallius. 1850--54.">Din kan ey bade lidha plöia ok wel til hoffwa ridha" Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 255 ; jFr 6.
hof
5) sammankomKLemming. 1871--73.">ST af KLemming. 1871--73.">STormän. han hafdhe Vallius. 1850--54.">Dighirt hoff (conKLemming. 1860.">Gregante. .. rege inficitam mulituVallius. 1850--54.">Dinem) Bil 609. KLemming. 1844.">Fl 1625. " the fyre bröder toko een KLemming. 1871--73.">STempna. .. thz hooff thz war a träno näss" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 648. herredag, riVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSmöte. the ädela men i swerighe boo the haffdo eth hoff i örabro KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2817. ib 776, 4253, 4260, 4397, 2: 5318.
hof
6) feKLemming. 1871--73.">STligt samqväm (oftas ett sådant som anKLemming. 1871--73.">STälldes vid hofvet el. af en fuKLemming. 1871--73.">STig person), gäKLemming. 1871--73.">STaBud; i sht med riddarspel förenad feKLemming. 1871--73.">ST. þäs lanz kunugar giorþe brulöp sinna dottor. .. tomas ok abbanes como tel þät hof Bu 182. när scKLemming. 1862.">Al iak þins bruþlös hof hKLemming. 1862.">Alda ib 491. " bKLemming. 1862.">Altazar. .. hiölt Vallius. 1850--54.">Dighert hoff i KLemming. 1871--73.">STadheno" MB 1: 19. ib 24, 236. KL 124. KLemming. 1871--73.">ST 405. KLemming. 1862.">Al 353, 675. " hiöldo romara þär for (derför att 1000 år förKLemming. 1844.">Flutit sedan Roms KLemming. 1860.">Grundande) Vallius. 1850--54.">Dighart hof ok höghtiþ miok dyra" Bu 395. " ther saa han rikt hof ändas mz iammerlike KLemming. 1871--73.">STriidh" Bil 686. hiolt et hoff (hélt miKLa hátið) Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 42. fiortan nätter KLemming. 1871--73.">STodh thz hoff Fr 2645. " eth hooff i sudeKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöpunge war swa höwelika wänt ok riikt" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1807. " lät til redha oc kriera eet KLemming. 1871--73.">SToort hoff" KLemming. 1871--73.">ST 460. " ther äptir böriadhis hofwit oc lekin gik til" ib 515. " en riddare. .. giordhe mang hooff ok Budhöl" KL 82. Fr 1223, 2713, 3055, 3059, 3073. KLemming. 1862.">Al 3821, 3826. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1096, 2182, 2542, 2558, 3620, 2: 179, 5093, 7133, 7226, 7533. Va 55. Vallius. 1850--54.">Di 98, 99, 173. mz hoff oc danz oc leek oc Vallius. 1850--54.">DioKLemming. 1871--73.">ST Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 190. sökiä mangt eth hoff hwar torney och dyKLemming. 1871--73.">ST kan saman komma Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 1846 (kan, liVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSom til hoVa på de tre följande KLemming. 1871--73.">STällena, föras till 2). - til hoVa, till riddarspel. vil han honum til hofua hKLemming. 1862.">Alda Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. KLemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 1956. til hofua ridha ib 1973. KLemming. 1871--73.">ST 460. - JFr härra hof.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hoff.
  • hoof.
  • hooff.
  • haaff RK 2: 7226),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back