Hoffolk

Old Swedish Dictionary - hoffolk

Meaning of Old Swedish word "hoffolk" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hoffolk
till häst tjenande frälsemän, rytteri. jag böd wtbodh aff alla städher mykit hoffolk had iag oc mädher RK 3: (sista forts.) 5010. meth ffultaga hoffolk som grijpa til wern MD 485. hwad therom taläs och sigis jamwäl blandh almogen som hos hoff folket HSH 19: 18 (1504).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᚠᚮᛚᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back