Hofgesin

Old Swedish Dictionary - hofgesin

Meaning of Old Swedish word "hofgesin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hofgesin
tjensteman tillhörande konungens omgifning el. följe. the breff och wärff wij her staggath haffwa medh k. h[ans] ho[ff] gesinner och capitener BSH 5: 271 (1508; hogesinner skulle äfven kunna föras till ett hogesin, en form som kunde tänkas utvecklad ur hovasin). Jfr hofsind, hovasin.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᚵᚽᛋᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back