Hofsamber

Old Swedish Dictionary - hofsamber

Meaning of Old Swedish word "hofsamber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hofsamber
måttlig, hofsam. " hofsamber i dryk ok åthänom sinom" KS 44 (114, 48). ib 51 (128, 55), 59 (147, 65). hofsambr. .. å mat (ij math Fragm. 13) ib 54 (138, 58). haui. .. hofsama (sobrios) rådhgiua ib 49 (125, 53). huat dughr retuisan vm hon är ey hofsam ib 20 (49, 21).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • hofsämber: hofsämi KS 51 (128, 55),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᛋᛆᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back