Hofsamber

Old Swedish Dictionary - hofsamber

Meaning of Old Swedish word "hofsamber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hofsamber
hovsam, måttlig. - medelmåttig? jtem warum wj mariobo kloster j tre nätter thär star wäl til jn obseruancia. jtem j marie waldh j twa nätther thär är thet hafMBth (felläst för hoffsamtth) PMBref 301 (1508).

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᛋᛆᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back