Hofsämi

Old Swedish Dictionary - hofsämi

Meaning of Old Swedish word "hofsämi" (or hofsæmi) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hofsämi (hofsæmi)
måttlighet, måtta, hofsamhet. " tridhia howdh dygdh är hofsämi i hugh ok åthäuom manzens, ok thön dyghd hetr temperantia å latino" KS 19 (47, 20). ib 20 (50, 22). the ther hofsämi haua i mat ok drik, i sympn ok i waku, i glädhi ok klädhom ib 19 (48, 21). ib 33 (84, 35). hofsämi är i thy, at mannen forstyrer sik af ondre giri ok odyghdelikom lusta ib 20 (49, 21).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hofsämi may have also been written as hofsæmi

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᛋᛅᛘᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back