Hofsämia

Old Swedish Dictionary - hofsämia

Meaning of Old Swedish word "hofsämia" (or hofsæmia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hofsämia (hofsæmia)
= hofsämi. Bil 899. KS 14 (32, 15), 23 (57, 25).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hofsämia may have also been written as hofsæmia

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᛋᛅᛘᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back