Hofsamlika

Old Swedish Dictionary - hofsamlika

Meaning of Old Swedish word "hofsamlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hofsamlika
måttligt, med måtta, hofsamt, med hofsamhet. alt thz dyghdelika görs, thet skal göras medh vitre forhuxan, retvijslika stadhlika ok hofsamlika (temperate) KS 20 (49, 21). " vm han renlika ok hofsamlika lifde" ib 33 (85, 35). han skal wara rättelika ok hofsamlika gladhr ib 38 (99, 40). " at han tali föghelka ok hofsamlika" ib 45 (114, 48).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᛋᛆᛘᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back