Hofsidher

Old Swedish Dictionary - hofsidher

Meaning of Old Swedish word "hofsidher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hofsidher
hofsed, sed el. skick som följes vid en furstes hof. MB 1: 452. KS 54 (136, 58).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᛋᛁᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back