Hofsind

Old Swedish Dictionary - hofsind

Meaning of Old Swedish word "hofsind" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hofsind
person tillhörande en konungs el. furSTes hov el. uppvaktning, hovtjänare. iowan torSTenson konungx hofwasin HLG 1: 57 (1451). ib. erik hillassons bygla oc STigledher. .. ther en hoffzen STal aff för:da erik hillasson JTb 43 (1463). tekkis och oss, ltha mage wii hafua medh oss IIII hofwesynner och swa mange smaswena, som behoff görs Rydberg Tr 3: 380 (1483). wij hade wor kiereSTe nadigiSTe herre til geSTh med hoffsinner pa radSTuen STock Skb 192 (1521).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hoffzen JTb 43 (1463)
  • hofwesynner Rydberg Tr 3: 380 (1483) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᛋᛁᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back