Höfþinge

Old Swedish Dictionary - höfþinge

Meaning of Old Swedish word "höfþinge" (or høfþinge) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höfþinge Old Swedish word can mean:

höfþinge (høfþinge)
princeps, höfding, förste. "fangaþo. .. kunugen af bene[m]arin ok hans son. maturgho quionnona ok andra flere höfþinga" Lg.">Bu 177. högKLemning. 1860. SFSS.">Boren höfdhinge erik. .. swerikes danmarKS noriges rika konunger BSH 2: 35 (1396). ens landz höfthinge KL 75. " petrus war. .. apostolorum höfdhinge" Lg.">Bil 110. " war höfdhinge oc hertoghe ower sina släkt" MB 1: 290. " um styrilse kununga ok höfdinga" KS 1 (1, 1). " girughe ok odyghdelike kununga ok höfdinga" ib 29 (74, 32). af enom girughom ok orättom höfdinga ib 30 (76, 32). ib 1 (2, 1), 5 (12, 6) o. s. v. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 58, 72. MB 1: 227, 291, 383, 384, 385. " her vlff lagman ok hofdinge ouer alt närikä härädhe" Lg 3: 526. " ey skal thu banna thinom höffdhingia (principi)" MB 1: 339. " the omildo hyfdhingane (principes) oc pharisei" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 182. ib 195. lät han (Herodes) sampna alla höffdhingia (principes sacerdotum) saman Lg 34. " een höfþinge (triLg.">Bunus) baþ at hans hustru matte fa see han" KL 184. " o sancte stephane, iak ser tik wara en storan höffdinga när thinom gudhi" Lg 294. " figh. .. see märkrenna hoffdinge" Lgren. 1875.">LfK 236. ib 239. " saagh hon heluitis hoffdinga luciferum" ib 237. " wredhinna höffdhinge" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 76. thenna bygninganna höffdinga (föreståndare) ib. jfr diäfla-, flärþungs-, härads-, höghväldis-, lands-, prästa-höfþinge.
höfþinge (høfþinge)
1) = höfdhinga doMBer. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 256. MB 2: 246, 308.
höfþinge (høfþinge)
2) höfdingedöme, område öfver hvilket någon är höfding. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 75.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höfþinge may have also been written as høfþinge

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hofdinge Lg 3: 526.
 • hoffdinge LfK 236, 239 ;
 • -a ib 237.
 • hofthinge: -anom KL 75.
 • hyfþinge: - .in ib 184.
 • hyfdhinge: -a Bo 58, 72 ;
 • -ane ib 182.
 • oblik kas. höfdinga. höfdhingia MB 1: 384, 385.
 • höffdhingia ib 227, 339. pl. -ar. -iar: höfdhingia MB 1: 383, 385 ;
 • höffdhingia ib 291 ; Lg 34.
 • höfdhingiom MB 1: 383 ),
 • höfdhinga barn ,
 • höfdhinga domber
 • höfdhingia domber )
 • höfdhinga döme ,
 • höfdhinga lös ,
 • här höfding. Bir 3: 75.
 • höfdhinga lös ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚠᚦᛁᚿᚵᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back