Höghborin

Old Swedish Dictionary - höghborin

Meaning of Old Swedish word "höghborin" (or høghborin) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghborin (høghborin)
högboren, högättad. " Allom scAl gifuas liika GOdh prouenta höghbornom som laaghbornom fatighom som rikom" VKR 16. EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 36. " höghbornom qvinnom" ib 3: 206. " swa mykykt rikare ok höghbornare thv äst swa mykyt hardhare rekinskap kräffs aff thik" ib 2: 283. thu äst höghborin aff GOdhe äät Al 10493. " fatighman höhburin är laghir i hedher" GO 378. laten siwnkä idhrä wredä, som j haffuin til then vnga herrin och högbornä Va 17. " e huru högburnir män þät äru hälst" SD 1: 668 (1285, gammAl afskr.). Ber 292. " aff hogbornom förstom konunGOm oc rikissens raadh j swerike" EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 109. " höghborins (illustris) herra konungzsins i swerighe drodhsätte" SD 6: 168 (öfvers. i vidim. fr. 1441). idher höghburnan herra oc första herra Albrict. .. sweya oc göta konung helsom wi SH 1: 187 (1386)- höghboren höffdhinge erik mädh gudz nadh swerikes danmarks noriges rika konunger. .. oc höghboren förstinna. .. drotning margareta ib 2: 35 (1396). " höghburens herra oc första mins herra konung erikx domhafuande" SD NS 1: 9 (1401). ib 14 (1401), 400 (1405) o. s. v. EG 67 erligh och höyboren furstha och strenghe riddare her swanthe nigelsson sweriges rikes forstandare BSH 5: 197 (1507).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghborin may have also been written as høghborin

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • höghboren.
  • höyboren.
  • hogborin: -bornom Bir 5: 109. höghburin),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᛒᚮᚱᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back