Höghbyrdhelikhet

Old Swedish Dictionary - höghbyrdhelikhet

Meaning of Old Swedish word "höghbyrdhelikhet" (or høghbyrdhelikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghbyrdhelikhet (høghbyrdhelikhet)
högborenhet. ss titel. som edher högbördlegheth oc well betänckie kan BSH 5: 75 (1506, till riksföreståndaren). eder her.redöme och högbördlegheet ib. " hermed eder högbyrdeleghet then alzzmekteg gudh befalandes ib. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghbyrdhelikhet may have also been written as høghbyrdhelikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • högbyrdeleghet.
  • högbördlegheth.
  • högördlegheet )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᛒᛦᚱᚦᚼᚽᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back