Höghdh

Old Swedish Dictionary - höghdh

Meaning of Old Swedish word "höghdh" (or høghdh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghdh (høghdh)
2) höjd, riktning uppåt, ovan marken varande rymd. (himmelens) höjd, Guds och de saligas boning. thz som j thänna härwarande liff är läth ok swa som eeth öghnablek, j dröffwilsom, owirmatta j hö[g]dhinne (super malum in sublimate), gör thz j os äronna äwärdelika byrdhe ok wigth SpV 399. " thjän wisdomen som kombir aff höghdhinne (de sursum)" ib 498. i himerikis högh SvB 353 (omkr. 1500). 3) höjd, högt belägen mark. - upphöjning i terräng? springa affwer dike mwra äller högdher skwla the sigh wänya STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 127. 4) det överSTa (av ngt). ith. .. huss. .. som tet nw fför öghom wSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMwret STaar aff grwnden och j högden STb 5: 3 (1514). ib 126 (1516). 6) i förbindelsen up i hökt, se hökt och jfr högher 4. - Jfr uphöghdh.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghdh may have also been written as høghdh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • högd: -en STb 5: 3 (1514), 126 (1516). högt: -inne SkrtUppb 93.
  • högh SvB 353 (omkr. 1500)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back