Höghe

Old Swedish Dictionary - höghe

Meaning of Old Swedish word "höghe" (or høghe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghe (høghe)
höjd, utsträckning uppåt. hundradha faMPna hafuer han !UDDA_TECKEN? mwr) til höghe Fl 973. (höghina MP 2: 149 " är sannolikt en missskrifning; sammanhanget fordrar ett ord med betydelsen: jordagods, gård, Lat. villa, nyss förut återgifvet med by.) "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghe may have also been written as høghe

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back