Höghelika

Old Swedish Dictionary - höghelika

Meaning of Old Swedish word "höghelika" (or høghelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghelika Old Swedish word can mean:

höghelika (høghelika)
1) högt. " swa höghelica vpfara" Bo 254. " vp lypte min son mina siäl. .. höghelikare Allom androm" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 23. " iak sitir höghelika" ib 89.
höghelika (høghelika)
2) högeligen, i hög grad, mycket. som iþär myok höghelikä Varþäþe SD 5: 636 (1347). höghelika warna vm rikesins wärio ok fäSTe STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 74 (182, 81). ib 71 (174, 77). thetta är them höghelicha forbudhit VKR 16. ib 19, 33. ST 97. Va 17. SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 215 (1504). at huars eens hälga mans sinne oc wnVallius. 1850--54.">DirSTanVallius. 1850--54.">Dilse mykit höghelika (för höghelikare) owergaar hwars ens wisaSTa mäSTara wnVallius. 1850--54.">DirSTanVallius. 1850--54.">Dilse än mäSTaranna wnVallius. 1850--54.">DirSTanVallius. 1850--54.">Dilse owergaar hwars eens olärda oc fakunnoga manz wnVallius. 1850--54.">DirSTanVallius. 1850--54.">Dilse Su 270. höghelikaST godher Ber 15. är renlikin höghelicaST hAllande (Summe STudentum eST munVallius. 1850--54.">Ditiæ) STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 106. " godhe kronas höghelika (Sublimius)" ib 1: 261. ib 2: 38, 68. " han vt rönte högeliga sin wiSDom (magnifice. .. sapientiam tractabat)" MB 2: 284. akthar thz högelikaST (förnämligaST; orig. har dock non quidem, hvilket kanske af öfversättaren blifvit orätt läST) j tässe Book, them at lära, swa som fakwnnogha Su 2. - mycket, ifrigt, innerligt. thz är thz iak höghelika bidher Al 3118. Ber 286. takkade hanum högeliga Vallius. 1850--54.">Di 198. högheliga glädhianVallius. 1850--54.">Dis MB 2: 327. - driSTigt? thz skAl iak saa högheligha waagha STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 895.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghelika may have also been written as høghelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • höghelicha VKR 16, 19, 33.
  • högheligha RK 3: 895.
  • högheliga MB 2: 327.
  • högeliga ib 284 ; Di 198.
  • höghölika ST 97.
  • höghlika KS 71 (174, 77).
  • höglikä Va 17.
  • hoffig FM 215 (1504)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back