Höghelika

Old Swedish Dictionary - höghelika

Meaning of Old Swedish word "höghelika" (or høghelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghelika (høghelika)
2) högeligen, i hög grad, mycket. han viste wäl at konungenom höghelighast bör lära sit folk rädhas gudh oc göma rätwiso Prosadikter (Barl) 87. " thet är mik högeligan i mothe Stb 1: 399 (1482). ib. 3) högt, högljutt? hulkit forᵈᵉ magnus höghelegha nekadhe" ATb 1: 322 (1470). SJ 2: 130 (1489). MP 4: 55.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghelika may have also been written as høghelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • höglika MP 4: 55.
  • högliga STb 1: 399 (1482). superl. höghelighast Prosadikter (B arl) 87. Se Sdw 2: 1242),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Stb 1
Stockholms Stads Tänkeböcker 1474--1483 samt Burspråk. Utg. genom E. Hildebrand. 1917.
➞ See all works cited in the dictionary

Back