Högheliker

Old Swedish Dictionary - högheliker

Meaning of Old Swedish word "högheliker" (or høgheliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

högheliker (høgheliker)
6) högljudd? stodh war stoll brodhir. .. och manadhe hanom högeleghir om nokor ärindhe ATb 1: 256 (1467).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so högheliker may have also been written as høgheliker

Alternative forms or notes:
  • -leghir.
  • höghokit MPFr 239. n. pl. höggeligh FMU 4: 458 (1476).
  • höghliker: -a SvB 394 (omkr. 1520)), adj 2) hög, upphöjd, ansenlig, utmärkt. thu wasth ffagher j thinom höghlika jomffrudhom SvB 394 (omkr. 1520). - om ngt som härrör från en högt uppsatt person. offwer jder werdoghetz höggeligh forbodh. .. war honom enkte om FMU 4: 458 (1476).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back