Högher

Old Swedish Dictionary - högher

Meaning of Old Swedish word "högher" (or høgher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

högher Old Swedish word can mean:

högher (høgher)
L.
högher (høgher)
4) hög, ljudlig. - up i thät högsta, mycket högt. han ropadhe vp j thz höögxsta MB 2: 171. Jfr hökt. 5) hög, upphöjd, ansedd, förnäm. änkostadghin hwilkin höghre är them första (ɔ hionalags stadhge), ok läghre them ythersta (ɔ jungfru stadhge) Spv 61. hon war aff höghe släkt JMPs 399. ss subst. görandhis sigh de[l] aktoghan j fförskullelse mädh höghom oc laghom JMPs 494. - om mening, betydelse: upphöjd.? anag[og]e ges hökth synne GU C 20 s. 22. - superl. som har avseende på GUd. llatria trie idest seruitus que soli deo debet ex[h]iberi hösta obedhningh GU C 20 (hand 2) s. 67. 6) hög, stor, betydlig. vilde her ture latä scriffue the breff lwdhendis pa höghare swm Arfstv 94 (1461). " GUdh som är thz högxtä godha" SvKyrkobr (Lucid B) 134. 7) viktig. ffik hon ffwlkomlika helbrigdho til sin lekama. .. hwilkid som war högxstha sak at hon gaffs j closther JMPs 398.
högher (høgher)
8) svar. " vnder GUz höghasto häfndh" SD NS 3: 430 (1419). hon (ɔ: christi pino aminnilse ok ahwgxan) wptänder thic til höghia thinga (ad ardua inflammabit) SkrtUppb 51. - n. adv. 1) högt, högt upp. hon stegh swa höght oc stunde medh annan fot stegh hon nidh som thän a styltom gaar SvRimd 43. " jenis andrisson skall. .. vpp mwra vppa sama gaMBla mwren. .. swa högt som honom behoff görs" SJ 2: 45 (1478).
högher (høgher)
4) högt, högeligen, mycket. " mange skipara lätha sin mwn för höyth op säyandis sith skip en triywng meer orka bära än santh är PMskr 51. thet som swmman löper höyre" ib 77. - långt (ut). then tiid anthenor war kommen högdt j haffwt j hemfärden tiill troyam Troj 46. - Jfr balka-, bodha-, halfryggia-, husa-, iäm-, knäs-, nakka-, stuvuhögher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so högher may have also been written as høgher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • höght.
 • högt SJ 2: 45 (1478). högdt Troj 146.
 • hökth GU C 20 s. 22. höyth PMskr 51. hoght SvRimd 43.
 • höghia SkrtUppb 51. komp. höghre SpV 61.
 • höyre PMSkr 77.
 • höghare Arfstv 94 (1461).
 • högxter. höster: hösta GU C 20 (hand 2) s. 67. höghaster: -asto SD NS 3: 430 (1419). Se Sdw 2: 1242),
 • högha altare ,
 • högha kor
 • -koor.
 • höge kören HLG 2: 47 (1516)),
 • *högha mälis ogärning
 • höga- )
 • *högha mässa
 • högamessa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvRimd
Två Svenska Rimdikter från medeltiden. I Småst på Fsv.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back