Högher

Old Swedish Dictionary - högher

Meaning of Old Swedish word "högher" (or høgher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

högher Old Swedish word can mean:

högher (høgher)
L.
högher (høgher)
1) hög, sträckande sig långt i höjden, reslig. stegh up iui tornet. SOm þät var högst Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 168. " ower högxsto Bergen" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 170. " högher at wäxe" Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 281. " a mykit hoghom häste" ib 732. huru lankt är Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fran thy hym(ilen är) höghaster (oc til) häluitis ib 213.
högher (høgher)
2) hög, af en viss utsträckning i höjden. med gen. the waro thriggia fota högh KLemming. 1862.">Al 8695. thre telninga KLemming. 1862.">Alna högha Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 92.
högher (høgher)
3) hög, högt belägen. steg styre mannen opp i thz högxta (toppen) oppa skepet Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 694.
högher (høgher)
4) hög, ljudlig. " mz höghom skälle latir KL 186. mz makta högho rope" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 204. ropanDis mz höghe rösth KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 355.
högher (høgher)
5) hög, upphöjd, ansedd, förnäm. bäträ är GOdh lykka än högh byrdh GO 951. " aff höghe släkt" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 283. " afwnnande androm at the äru höghre än the" ib 1 101. höghum Sum laaghum Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1344, nyare afskr.) , 478 (1345, nyare afskr.). Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 229. " o högheste gudhz hiärta" Ber 285. thäs höxsta SOn Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 32. " thz war höghre offer, ower KLemming. 1862.">All annor offer" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 478. " thz högha KLemming. 1862.">Altarit" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 83 ; " jDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr högha KLemming. 1862.">Altare. waru ther höghasta (förnämsta) scola hösto connistä (scholæ liBerKLemming. 1862.">Alium artium)" Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 339. höxsta (förnämsta) stempnor SO 71, 72. ib 107. " högth (högt ansedt) är herra Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budh (jussio sweuit heri celsi Sublimis haBeri)" GO 461. - utmäDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKt, Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framstående. þe visto han wara. .. höghan i GOþo liurne KL 189.
högher (høgher)
6) hög, stor, betydlig. högh iärtekne Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 747. " högre lykka" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 291. " til mere visSO oc höghre beuaring" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 99 (1402). ib 102 (1402). " tel thes höghra ok störra witrilse ok forwarilse ok stadhfestilse" ib 2: 117 (1409). til höghan wadha KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 324. " högher skadhe" Fl 1696. Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1785. " en högre SOrgh" ib 4393. " the högha nödh" Fl 2502. " een högh oskäl" Iv 1422. " huru högh hans bruth the waara" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2874. " ödmiwk thiänist faar högh lön" GO 934. högha päninga Fl 1549, 1841. Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 176. " swa höga rikedoma" Su 42. " thz höxta GOdha" Ber 15. " een mästara han hafdhe a högha KLemming. 1862.">Aliit" Iv 5352. - i thät högsta, i högsta grad. til gwdhi SOm är KLemming. 1862.">Alsmechtogher ok y thz KLemming. 1862.">Aller högxsta GOdher ok wijs Di. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.">Gers Ars A 4.
högher (høgher)
7) vigtig. " högh skiäl" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 59 (146, 64). " i KLemming. 1862.">Allom höghom sakom" ib 71 (174, 77), 72 (176, 79). Iv 5440. Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2114. Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 195.
högher (høgher)
8) svår. " nar han hawir doma älla nakir högh (ardua) thing fore sik" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 304. - n. adv.
högher (høgher)
1) högt, högt upp, högt uppe. lypte swärþet hiögt i väþret Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 57. stoþ höght iui folkeno ib 196. " hans licame sitar högra än nokor himil" ib 145. " örnin Flygher fughla högist" Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 157. höghst (öfverst) jnnan sancti marchi thorne ib 254. han war hökth paa brunkaBergh oppe Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2271.
högher (høgher)
2) högt, på el. till en viss utsträckning i höjden. med gen. Flughu twäggia KLemming. 1862.">Alna höght Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fra iordhinne KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 395. !SYNS_DÅLIGT? högt, ljudligen. SunGO Sua höght Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 14. öpte !SYNS_DÅLIGT? ib 422. " hökt þiwtande" KL 190. Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 110. Di 11
högher (høgher)
4) högt, högeligen, mycket. SOm mik KLemming. 1862.">Aldra högxt täkkias KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 71. " hwi rädhis thu nw swa höght" KLemming. 1862.">Al 8283. " bidhiom wi thik mykith höght ib 6537. han kunde them ey högra trenge" Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1773. morghongawor. .. þär häghre löper än hundraþe maDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer silfs Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). KLemming. 1862.">Allirigh mere älla höghra (för högre belopp?) thet wt sätia Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 97 (1402). - kraftigt. höghre betigha Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 543 (1406). - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr KLemming. 1862.">Alna-, ful-, iäm-, knä-, of-högher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so högher may have also been written as høgher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • hogher: hoghom Bil 732 ;
 • hoghum SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). n. höght. högt Lg 3: 14.
 • hökt Bil 110 ; KL 190.
 • hökth RK 3: 2271.
 • hiöght Bu 422.
 • hiögt ib 57.
 • hogt Di 11. komp. höghre. superl. högster. högxter. högxster. höxster. höxter. höster: höstä VGL II F. 39; hösto Bil 339.
 • höghaster ib 213 ;
 • -asta ib 339 ;
 • -ast MB 1: (Cod. B) 563.
 • höghester: -este Ber 285.
 • högister: -ist Bil 157),
 • högha altare ,
 • högha kor
 • högekor )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back