Höghfärdh

Old Swedish Dictionary - höghfärdh

Meaning of Old Swedish word "höghfärdh" (or høghfærdh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghfärdh (høghfærdh)
alexandra närwarandhis (vid torneringen), mädh store högffärdh oc wärdzlike äro JMPs 437.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghfärdh may have also been written as høghfærdh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • högfärd.
  • hogferdh SvKyrkobr (Lucid B) 223.
  • hogferd: -ena ib 144.
  • höffärdh: -en SvKyrkobr 347 ;
  • -in ib 352.
  • hoffärdh: -en ib 347. höyfärdh GU C 20 (hand 2) s. 32 (daniserande). höyferdh ib s. 3, 42),
  • jomffrunne

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᚠᛅᚱᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back