Höghhet

Old Swedish Dictionary - höghhet

Meaning of Old Swedish word "höghhet" (or høghhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghhet Old Swedish word can mean:

höghhet (høghhet)
1) = höghþ 1. i sinne längdh ällar höghet Lg 3: 456. - bildl. wil aldra dygdenna höghet opstiga Su 180.
höghhet (høghhet)
2) höjd, högt ställe, hög trakt. bärgannas höghet MB 2: 99. ib 100.
höghhet (høghhet)
3) topp, spets. the som wilia haffua aff nakors högx trä fruct the wardha räkkia sik op äpter henne oc bögia sik äpter träsins höghet Lg 3: 14.
höghhet (høghhet)
4) spets, ände. fran höghhethenne (Summiate) beskasta haffsens MB 2: 41. " dalens raphaim höghhet ib. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghhet may have also been written as høghhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • höghet.
  • högheet MB 2: 100),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back