Höghhet

Old Swedish Dictionary - höghhet

Meaning of Old Swedish word "höghhet" (or høghhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghhet Old Swedish word can mean:

höghhet (høghhet)
1) höjd, utSTräckning uppåt. .. at haffwedh skal sigh oplypta xv alna offwer alla bärgha höghet JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 563. 2) höjd, högt STälle. crepiodo. .. STrandh driffwilse höghheth ok brädh STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 154. 3) det högSTa (av ngt), topp, spets. frqn öffuerSTe mwrsens höghet j grunden STb 2: 279 (1488).
höghhet (høghhet)
5) höghet, om högt uppsatt person. wor kiereSTe, nadigeSTe herres höghet STb 5: 357 (1522, Kop). Jfr thaka höghet.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghhet may have also been written as høghhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hög- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back