Höghia

Old Swedish Dictionary - höghia

Meaning of Old Swedish word "höghia" (or høghia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghia Old Swedish word can mean:

höghia (høghia)
L.
höghia (høghia)
1) Bildl. " tha höghis min renlifuis krona mz thwäfaldom lönum" Bil 557. " i kunnux rätviso höghis kunnux wald ok ära" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 48 (122, 52). Fr 1673. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 142. kiände han sit hiärta höghias Bil 785. ib 112, 383. höghe huargen sin hugh ella åthäue RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 49 (125, 53).
höghia (høghia)
2) upphöja. " höia sik ok sina äät" MD (S) 270. " ösgöta mik til konung högde" RK 1: (LRK) s. 226.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghia may have also been written as høghia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • höia. -ir, -dhe, -dher),
  • höghia sik , upphöja sig. at vi höghin os ey mera än skiäl säghia KS 36 (94, 39). ey är siälenne skadeliket. .. hwrw mykyt hon nidhrar sik wndher sik, wtan thz är storlika wadhelikit, om hon i nakro högher sik ower sik LfK 45.
  • höghia up ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back