Höghia

Old Swedish Dictionary - höghia

Meaning of Old Swedish word "höghia" (or høghia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghia Old Swedish word can mean:

höghia (høghia)
L.
höghia (høghia)
1) höja, förhöja, öka. . .. ath gafw äkke olaf dertire !UDDA_TECKEN? lästh järn om franscismässo tha skal han höya sina ränto ATb 1: 37 (1455). " aff thy höghdhis thin ära i hans rike" SvB 222 (börj. av 1500-t.). - föröka, låta tillväxa. Se Sdw 2: 1242.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghia may have also been written as høghia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • höya ATb 1: 37 (1455)
  • höghia up , upphöja. tha thin som högde tik wp owir alla ängla chora SvB 259 (omkr. 1500). Jfr uphöghia.
  • *höghia sik up , upphöja sig. SkrtUppb 220. MP 5: 135. Jfr forhöghia.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back