Höghmäktoghet

Old Swedish Dictionary - höghmäktoghet

Meaning of Old Swedish word "höghmäktoghet" (or høghmæktoghet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghmäktoghet (høghmæktoghet)
makt. myndighet. - ss titel. thet kredencie kar, som the skenkthe wor kiereste nadige herre til hans nades högmektighetz cröningh Stock Skb 301 (1520, Skip). Stb 5: 315, 320 (1520, Kop), 348 (1521, Kop). eder froma oc ädela högmäktoghet är beweffwad j stor fare oc wådhe Troj 245.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghmäktoghet may have also been written as høghmæktoghet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hög-.
  • -mektighet )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᛘᛅᚴᛏᚮᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Stb 5
Stockholms Stads Tänkeböcker 1514--1520 jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520--1524 samt stadens kopiebok 1520--1522. Utg. genom J. A. Almquist. 1933.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back