Höghmäktoghhet

Old Swedish Dictionary - höghmäktoghhet

Meaning of Old Swedish word "höghmäktoghhet" (or høghmæktoghhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghmäktoghhet (høghmæktoghhet)
makt, myndighet. aff hans nådz högmechtigheet FH 1: 188 (1498, nyare afskr.). - ss titel. ther eder höghmektighet werdigens wele sette fulkomlige tro til BSH 4: 223 (1497, till konung Hans). " hans nades högmectughetz fader (kon. Kristian)" ib 231 (1497). " iders nadis högmäctoghet" FM 96 (1497-1501). eder naadis högmectighett her med alzmectig gud befallendis ib 145 (1502). ib 716 (1521). BSH 5: 552 (1516).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghmäktoghhet may have also been written as høghmæktoghhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • högmectughet.
  • höghmektighet.
  • högmechtigheet )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᛘᛅᚴᛏᚮᚵᚼᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back