Hoghmodh

Old Swedish Dictionary - hoghmodh

Meaning of Old Swedish word "hoghmodh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hoghmodh
2) högmod, övermod, STolthet. jtem är märkiande at höffärdhin är innan til oc wtan til theen indra kallas hoffmodh SvKyrkobr 352. ehn målere haffwer hogmodh aff thet han haffwer målett ene fagre taflo eller belete STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 683. 3) övermodigt beteende, övervåld, oförrätt, förolämpning. at thy sama cloSTre tholikin orätter hogmodh oc offuirwald skee skal Nio handl rör Vkl 235 (1445). gar tu mik här til homodz tu skalt faa eth fallendöfuil ATb 1: 153 (1461). tilloth fogitten ok radit, ath pedher kock forbidie hinrik erichsson borgameSTar for thet homoth, som han hanom giorde pa almenningx ghata STb 2: 333 (1489). ib 3: 237 (1495) , 4: 139 (1506).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hoffmodh SvKyrkobr 352.
  • homod: -z ATb 1: 153 (1461).
  • homoth STb 2: 333 (1489). hamot(h) STb 3: 237 (1495), 4: 139 (1506)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚵᚼᛘᚮᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Nio handl rör Vkl
Nio handlingar rörande Vadstena klosters fridlysta område, dess inhägnad, tomter och byggnad samt frihet från intrång. I Småst på Fsv.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back