Hoghmodhe

Old Swedish Dictionary - hoghmodhe

Meaning of Old Swedish word "hoghmodhe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hoghmodhe
= hoghmodh 2. firi olydhno ok hogmodhe sina KS 8 (19, 9 ; om sina här får antagas stå för sino, är hogmodhe dat. sing. af hogmodh, i hvilken händelse alltså ordet hoghmodhe utgår). Jfr hughmödha, höghmädha, höghmödhe.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚵᚼᛘᚮᚦᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back