Höghmödhe

Old Swedish Dictionary - höghmödhe

Meaning of Old Swedish word "höghmödhe" (or høghmødhe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghmödhe Old Swedish word can mean:

höghmödhe (høghmødhe)
1) högmod, öfverdåd. " hauer hugh ok wilia til godhz ok höghmödhe" KS 48 (121, 52 ; kanske att föra till 2).
höghmödhe (høghmødhe)
2) häftigt begär. hauin ey hugh ella höghmödhe til wärldzlik ting thöm the kunna ey få KSS 48 (121, !SYNS_DÅLIGT? - Jfr hoghmodhe.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghmödhe may have also been written as høghmødhe

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᛘᚯᚦᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back