Höghmödhin

Old Swedish Dictionary - höghmödhin

Meaning of Old Swedish word "höghmödhin" (or høghmødhin) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghmödhin (høghmødhin)
högmodig. KS 48 (121, 51).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghmödhin may have also been written as høghmødhin

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -en )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᛘᚯᚦᚼᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back