Hoghmodhogher

Old Swedish Dictionary - hoghmodhogher

Meaning of Old Swedish word "hoghmodhogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hoghmodhogher
högmoDig, stolt. " som the hoghmodhogho ok höghfärdogho plägha göra" Bo 233. ib 14. " är. .. en höghfärdogh människia innan til hughmodogh" JP 49. " thera hoghmodhogha akt" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 7. " scriffua sa hommoDigh breff" FM 489 (1510). han war riker oc milder oc hogmodug (allra konunga rikastr oc mikillastr) Di 24. " vildefer hin hugmoDige" ib 132. ib 17, 49, 57, 141, 142, 206. Jfr höghmodhogher, höghmöþogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • hogmoduger Di 17, 49, 57.
  • hogmodig ib 206.
  • hughmodogher.
  • hugmodig.
  • hommodigh ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚵᚼᛘᚮᚦᚼᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
➞ See all works cited in the dictionary

Back