Höghmoþ

Old Swedish Dictionary - höghmoþ

Meaning of Old Swedish word "höghmoþ" (or høghmoþ) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghmoþ Old Swedish word can mean:

höghmoþ (høghmoþ)
1) = hoghmodh 2. försmå ängin medh höghmodhe ella vndrlatom tinom TSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 25 (61, 27). Bu 153.
höghmoþ (høghmoþ)
2) = hoghmodh 3. gör honom. .. höghmodh, wäldh eller skada TS 24.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghmoþ may have also been written as høghmoþ

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᛘᚮᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back