Höghmöþogher

Old Swedish Dictionary - höghmöþogher

Meaning of Old Swedish word "höghmöþogher" (or høghmøþogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghmöþogher (høghmøþogher)
högmodig. höghmöþoghe riddara Bu 508. KS 36 (93, 38), 48 (121, 52). Jfr höghmodhogher, hoghmodhogher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghmöþogher may have also been written as høghmøþogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • höghmödhogur KS 36 (93, 38).
  • höghmödughr ib 48 (121, 52)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᛘᚯᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back