Höghre

Old Swedish Dictionary - höghre

Meaning of Old Swedish word "höghre" (or høghre) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghre (høghre)
dexter, högre, höger. " þär iorþaþes han ok tua (hans) döttrar, annur venstra vägh ok annur höghra vägh viþar han" Bu 200. " sat a hans höghro hand" ib 21. aat höghra armenom Bo 199. " for wärk höghra sidhona" LB 2: 9. Bu 145, 197, 525. Bil 719. Ber 70. han ägher staa j höghra choor Bir 5: 26.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghre may have also been written as høghre

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • höghdhre Ber 70.
  • höghore: höghoro Bu 197.
  • hoghre: hoghro Bil 179),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back