Höghre

Old Swedish Dictionary - höghre

Meaning of Old Swedish word "höghre" (or høghre) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghre (høghre)
komp. dexter, högra, höger. SpV 292. " pa the sidhonne som wither til the hoghre handena PMskr 510. myn siel haffuer ffölgt tig effther thin höger hand haffuer tagit mich" SvT 9. - f. höghra. ss subst. a) högra sidan. at wi. .. mattom tilföias them som staa oppa höghro (quos dextra locaueris) nar domaren är sighiandis, jte, venite JMÖ 58. b) högra handen. swa som höghran (dextra). j christo. .. är wthan jämuärdogh liknilse SpV 292.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghre may have also been written as høghre

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • hoghre PMSkr 510.
  • höger SvT 9 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvT
Den Svenska Tideboken. [Utg. av G. E. Klemming] 1854. [Efter gammalt tryck fr. c. 1525].
➞ See all works cited in the dictionary

Back