Höghtidh

Old Swedish Dictionary - höghtidh

Meaning of Old Swedish word "höghtidh" (or høghtidh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghtidh (høghtidh)
högtid, fest. 2) fest, gästabud. ther a mothe byriado the. .. ena bulrandhe högtiid medh fulum ok oloflikom danzsom, ok lekom MP 5: 184. 3) fröjd. o huru osighlikin högtidh är i hemerike. thy at hwar glädz thär aff annars glädhi oc frygdh SkrtUppb 422. ib. 4) ära, härlighet. gersoma. .. smidhadha oc giordha j mangfalda höghtidheligha gerninga äpter thy som hans konungxlika höghtidh oc hedher tilhördhe Prosadikter (Barl) 4. " han var en hedninghe oc dyrkadhe affgud oc giordhe thom hedher oc höktidh mz alle wyrdningh" ib 5. ib. .. at thu al wärldz thingh oc rikedoma oc konungxlika högthit ower gaf SvB 418 (börj. avb 1500-t.). - Jfr afgudha-, blomstragudhinno-, hedhninga-, lands-, väruldshöghtidh.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghtidh may have also been written as høghtidh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • högtiid MP 5: 184.
  • högthit SvB 418 (börj. av 1500-t.). höktidh Prosadikter (Barl) 5),
  • *höghtidhar aptan
  • högtiidher affthna ),
  • höghtidhis dagher (hög-. hogtidhes-),
  • höghtidhis mässa (högtiides messa),
  • *höghtidhis nat
  • hög-.
  • -tides- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᛏᛁᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back