Höghtidhelika

Old Swedish Dictionary - höghtidhelika

Meaning of Old Swedish word "höghtidhelika" (or høghtidhelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghtidhelika Old Swedish word can mean:

höghtidhelika (høghtidhelika)
1) högtidligen. " thz som han nw höghtidhelika lofuar" Bil 897. " laso höghtidhelica til Bordhz" Bo 51. ib 254. Gr 266. MB 2: 231. RK 3: (sista forts.) 5429, 5623, 5783. fastaganx synnedagh, hwilkin wärdslika daara oc kötlike älskara högtidelika halla (fira) Su 374.
höghtidhelika (høghtidhelika)
2) sirligt, präktigt. gaa höghtidhelica ok hedhirlica klädde Bir 3: 27.
höghtidhelika (høghtidhelika)
3) högeligen. " gud sagh al the ting som han hafde skapat at the waro al högtidik (för -lika; motsv. ställe: 2: 47 höghtidhelika) godh" MP 1: 74. jwdit bleff högtideliga vphögt (magna facta est) j bethulia MB 2: 175.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghtidhelika may have also been written as høghtidhelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • högtideliga MB 2: 175 ; RK 3: (sista forts.) 5623, 5783. högtidelig ib 5429),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᛏᛁᚦᚼᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back