Högtiþ

Old Swedish Dictionary - högtiþ

Meaning of Old Swedish word "högtiþ" (or høgtiþ) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

högtiþ Old Swedish word can mean:

högtiþ (høgtiþ)
högtid, feST.
högtiþ (høgtiþ)
1) kyrklig högtid, högtiSDag. annur vara STrand. 1853.">Fru höhtiþ STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 8. þe höghtiþ kallas kyndelsmässa ib. " sanctus petrus hawir tre högtidher" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 110. " skipadha höghtidhir" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 156. sancti michels högtid ib 4: 14. " horna höghtidher oc ludhra" MB 1: 498. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 9. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 111, 284. Bo 243, 252, 253. SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 606 (1513). STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 10 (1504). " haldar kerkian þär af högtiþ" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 6. " þän daghen haldar kirkian höghtiþ af hanom" ib 166. " hallir högtidh aff androm henna högtidom som är henna födzla oc färdh til hyMBla" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 46. " thzta gäSTaSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhit var änkte vtan en syn af the höghtidhinne i himirike scal morghon var af thessom trem heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghom konungom" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 916 ; " jSTrand. 1853.">Fr 2. "
högtiþ (høgtiþ)
2) feST, gäSTaSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bud. til nakrä af þässom fornöfndom höghtiþom SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). ib 480. " tha wardh konungxsens höghtiidh, epter thy som han war födder (natalius)" MB 1: 236. " gör hans fadher mykla höghtiidh a then dagh smaswnin wanDis aff modher mielk" ib 197. ST 221, 226, 468. Di 171. - bröllopsfeST, bröllop. the höghtiidh STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Burdhis nu mz priis STephens. 1849.">Iv 1554. tha min höghtiidh skal vära STrand. 1853.">Fr 2861. ib 3013, 3035, 3094. STephens. 1849.">Iv 1574. ST 454.
högtiþ (høgtiþ)
3) STrand. 1853.">Fröjd, ära, härlighet. o hwath STor högtidh iak faar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 120. " thz er formykin högtidh ib. iak haffwer nogh hög tijdh alth lykwell ib. - (?) ther daghlecha haltz messa aff eenkannerlechom siw jungSTrand. 1853.">Frw marie höghtidhom (STrand. 1853.">Fröjder?) i hwarre wichu" SD NS 2: 64 (1408). - JSTrand. 1853.">Fr aflinga-, födslo-, iula-, kynDilsmässo- , paska-, pingizdagha-, samnadha-, skirsla-, tiälda-, utvälilsa-högtiþ.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so högtiþ may have also been written as høgtiþ

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • höghtiidh.
 • högtijdh.
 • hyktiid FM 606 (1513).
 • hyctiid BSH 5: 10 (1504).
 • -ir ,
 • höghtidha blaster
 • höghtiidha bläster )
 • höghtidhis aptan ,
 • höghtiþpis dagher
 • höghthiþes- )
 • höghtidhis glädhi ,
 • höghtidhis hvila ,
 • höghtidhis klädhe ,
 • höghtiþis mässa
 • höghtiþes )
 • höghtidhis processio
 • höghthiþis siþer
 • hoghtiþis- )
 • höghtidhis stadhghe ,
 • höghtidhis time ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᛏᛁᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back