Hölas

Old Swedish Dictionary - hölas

Meaning of Old Swedish word "hölas" (or hølas) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hölas (hølas)
hölass. " " RK 2: 723. Lg 3: 556. illa gnarra som hvnder a hölasse MD (S) 222.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hölas may have also been written as hølas

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hölass RK 2: 723.
  • höö lass Lg 3: 566),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᛚᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back