Holker

Old Swedish Dictionary - holker

Meaning of Old Swedish word "holker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

holker
eg. urhålkat föremål, holk; cylindriskt träkärl, stäva? " thenne förscrepne tywffwr hadhe stulith. .. ä thwa holka fraa larens siggasson i wastenom" JTb 69 (14789. - till besman hörande hylsa (viktlod?). et besman medh en beholk oc en holk aff bly ATb 3: 24 (1494). - Jfr iärn-, knifs-holker.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᛚᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
➞ See all works cited in the dictionary

Back