Holker

Old Swedish Dictionary - holker

Meaning of Old Swedish word "holker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

holker
holk, ett slags större fartyg, egentligen lastskepp, men ofta nyttjadt ss örlogsfartyg. the reedhe sik vt mz kogh och holk RK 2: 420. ib 369, 7307, 7778. " konungen war sielffuer i then holk" ib 1504. " konung valdemar sith folk vthe hadde mz twa stora holka tha ok jce [200] ryddara ok suena ppa" ib 1: (sfgn) s. 181. " smaa skiip och saa the holka stora" ib 3: 3575. " stiiga i skepp och holk ib (sista forts.) 5940. mz skepp iachter och holck ib 6011. "ib 2: 1502, 8347, 8803, 3: 290, 3314, 3421. BSH 4: 187 (1495). FM 204 (1504), 416 (1509), 428 (1509), 481 (1510).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hölker: hölk RK 2: 1502. -ar),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᛚᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back