Hörare

Old Swedish Dictionary - hörare

Meaning of Old Swedish word "hörare" (or hørare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hörare (hørare)
hörare, åhörare. " hafdhe jak manga fölghiara oc hörara" Bir 2: 321. ib 1: 351, 3: 89. !SYNS_DÅLIGT? 256. jak hwilkin som är alla hiärta ranzakare oc alla ordha hörare Bir 4: 41.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hörare may have also been written as hørare

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚱᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back