Hordomber

Old Swedish Dictionary - hordomber

Meaning of Old Swedish word "hordomber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hordomber
hordom, äktenskapsbrott. " nar en quinna var KLemming. 1860.">Gripin i hoordom (in adulterio)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 159. MB 1: 178. KL 291. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 12, 233. otukt, okyskhet. ligger. .. j hoorndom (för hoordom) LfK 218. KLemming. 1862.">Al 6318. " frälste susannan af wrangasta gaMBla mannanna vptända skörlinnadh ok hoordom" KLemming. 1860.">Gr 284.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hoordoomber: -doom Al 6318 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚱᚦᚮᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back