Horkarl

Old Swedish Dictionary - horkarl

Meaning of Old Swedish word "horkarl" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

horkarl
L: horkarl, äktenskapsbrytare. GU C 20 (hand 2) s. 126. JMPs 422. ss tillnamn. thet stodh andirs horkarl til pant ATb 1: 203 (1464). thesse. .. beskedelige ok älderss dandemän, thore horkarl, per ödgersson (o. s. v.) Trolles Jb Bi 223 (1484, nyarare avskr.). min fadher bencht horkarl ¬ ib 236 (1486, nyare avskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hoor- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚱᚴᛆᚱᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back