Horn

Old Swedish Dictionary - horn

Meaning of Old Swedish word "horn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

horn Old Swedish word can mean:

horn
L.
horn
1) horn. SpV 37. - bildl. om månens horn. synas hornen snwbboth j maananom fämthe daghen. märker räghn STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 291. ib 292. 2) horn ss blåsinSTrument. STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 93. 3) av ett ihålit horn beSTående kärl. haff tilblotta färgo j eth horn STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 298. - dryckeshorn. hanss larisson. .. hadhe lafghliga oppbudit ii horn ssom han hadhe til pant STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 2: 155 (1480). " eth horn beslagit medh silffuer STockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.">HLG 1: 133 (1491). "
horn
4) horn, hornsubSTans. - hornskiva (på s. k. hornlykta)? paual bälthare, som fäSThe hornen vppa sama liktor STockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.">HLG 2: 20 (1510).
horn
5) hörn. huilkin tompt. .. item lengdin fra herra ranSTum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUalz kalgardhz horn oc intill brödhragatu XXXIIIor alna SD NS 3: 554 (1420). Svartb 309 (1423). " eth bodervm liggendis nidher widh aan j halSTens gardh widh ladhbronä i öSTra hornith" STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 24 (1454). ib 40 (1455) , 81 (1458). VKJ 247. STenhuss. .. liggiandes på swarbrödra gaten j hornid STb 4: 227 (1511). STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 462. - Jfr aker-, akers-, bläk-, hiorta-, iäghara-, magha-, oxa-, silf-, STenbukka-, tregards-, vesne-, väsel-, älgs-horn.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hörn: -en SpV 37 )
  • *horna lös
  • -löös )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back