Horn

Old Swedish Dictionary - horn

Meaning of Old Swedish word "horn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

horn Old Swedish word can mean:

horn
L.
horn
1) horn. " en wädhor hänger mz hornom mällan thörneBuskana" MB 1: 201. swa styres barn aff byrdh som hiorth aff horn GO 1067. " gudh gifwer Alt GOth ok ey ledher han vxa mz horn i gardh" ib 186. " gudh gifwer Allom som bedhis korn tho binder han thz ey oxan a horn" Al 1812. teþes þöm en leþar i blamans like. .. ok hafþe horn i änne Bu 208. - horn el. spröt på en insekt. thänne madkin (fjärilen) hafwir. .. tw horn j änliteno KS af Pommern GårdSRätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 348.
horn
2) horn ss blåsinstrument. eth thorn ther en wäktar bläsir aff sith horn MD 391. man matte höra ouer skoghin All aff hans horn swa mykith skAll Fr 2792. ib 2820, 2821. " eet horn aff been" Fl 726. " horna höghtidher oc ludhra" MB 1: 498. mz lwdhra bläst, oc horna ib 499.
horn
3) horn, dryckeshorn. fyll mit horn MD 383. " skenker noger gesther mz horn eller bikare" SGGK 107. han skAl. .. skänkias mz horn ok Bulla SKS af Pommern GårdSRätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG 117. SGG 130, 132. (?) [nu slar man annan mäþ] hornum ällä hiältum SR 53.
horn
4) horn, hornsubstans. " medh eenfaAllughom sölgiom aff jern horn ellir been" VKR 12. KS af Pommern GårdSRätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 40.
horn
5) hörn. " jwi Allom portom, hornom ok wikom" KS 85 (208, 93). - JFr Bukka-, BuKS-, diurs-, drykkio-, fara-, geta-, gul-, hiorta-, magha-, slindo-, vädhra-, vädhurs-horn.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • horna blaster
  • -bläster )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back