Hornspini

Old Swedish Dictionary - hornspini

Meaning of Old Swedish word "hornspini" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hornspini
horn ur hvilket man diar. som barn mz hornspena deggias RK 1: (LRK) s. 221. " degdis mz en horn spinä som annat barn" PK 230.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -spene )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚱᚿᛋᛕᛁᚿᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back